Polderarrogantie!

Onlangs was ik in Leiden te gast bij de RijnlandĀ Publieksacademie. Een waardevol initiatief dat er vooral op gericht is de belangrijke informatie, over hoe wij leven met water, te delen met het publiek. Dit gebeurde op een leuke, beknopte manier. De presentatoren konden de onderwerpen natuurlijk niet compleet behandelen in de korte tijd die ze hadden, maar ze maakten ze begrijpelijk. Waardoor het gemakkelijker werd om zelf verder te lezen en te leren.

Dat wij leven met / vechten met water is ons bekend. Wat dat inhoudt, daar houden we ons liever niet mee bezig. Die houding wordt door Simon Richter, Poldergeist op twitter, polderarrogantie genoemd. Simon woont in Pennsylvania in de VS, waar hij Germaanse talen doceert. Daarnaast houdt hij zich bezig met watercultuur.

Polderarrogantie is het idee dat we ons als Nederlandse bevolking niet actief hoeven te bemoeien met zeespiegelstijging en klimaatverandering, omdat we dat als land toch wel oplossen. We hebben het geld en de techniek, dus wat let ons?

Net als alle andere vormen van arrogantie komt deze houding voort uit angst. En die angst is terecht. Maar niet productief.

We kunnen niet blijven wegkijken. Was waterveiligheid ooit een ver van mijn bed show, iets voor techneuten en Rijkswaterstaat, nu klimaatverandering steeds meer doorzet wordt het van belang voor ons allemaal.

Wat zijn de concrete problemen die we hebben en hoe worden ze momenteel opgelost? Wat betekent het dat water en bodem straks leidend worden in de inrichting van ons land (Water en bodem als basis) Wat kunnen we redden met een stijgende zeespiegel en wat niet? Waar leggen we onze prioriteiten en waar is geld voor? Nu inzicht krijgen betekent nu mee kunnen praten. Er komen grote veranderingen aan. Er worden grote beslissingen genomen. NU.

En daarom zijn initiatieven zoals de publieks academie zo waardevol. Wilt u meer weten over de geschiedenis? Er staat vanalles online. en ik deel blogs over wat ik die dag heb geleerd over ons verleden met het water. Omdat dat mijn onderwerp is.

Meer weten over het heden? De waterschappen doen hun best u in te lichten, maar zijn daar nogal bescheiden in. Zoek en u zult vinden. Daarnaast doet Deltares haar best u zo goed mogelijk te informeren. Maar ook hier moet het initiatief van u uit komen. ( Meer voorbereid met betere informatie)

Toekomst? Volg organisaties als de WUR ( Zo groen kan Nederland worden) , de Rijksbouwmeesters, ( toekomstdenken doorgeven) en het Rijksbouwmeesters Atelier (NL2100) . U komt vanzelf de conferenties discussies en webinars tegen die voor u interessant zijn.

Lees, leer, stel vragen. Het onderwerp is niet gemakkelijk. Maar van belang. Uw eerste bijdrage kunt u leveren in de waterschapsverkiezingen van volgend jaar maart!