Power to the paling!

Wie weet nog hoe het oorspronkelijk was? De enorme hoeveelheden vis die hier de delta passeerde, van het zoete naar het zoute water, of omgekeerd? Ik schreef er een tijdje terug al iets over. Veel soorten vis die hier leven zijn trekvissen, die ons water willen passeren op weg van of naar hun paargronden. Als ze er niet langs kunnen kunnen ze hun paaigronden niet bereiken. Dan komt er geen paring, en dus geen nieuwe jonge vis. Het is toch merkwaardig dat we er nooit bij stil hebben gestaan dat dat een probleem zou kunnen worden.

Een vis waar dat heel belangrijk voor is is de paling. Palingen worden geboren in de Sargassozee. De golfstroom voert de larven mee naar Europa. Vervolgens zwemmen de jonge palingen ons land in om volwassen te worden. Tientallen jaren later keren ze terug naar hun geboorteplek in de Atlantische oceaan om zich voort te planten.

Aal kan eigenlijk in al ons zoete water leven. Van IJsselmeer tot sloot, van Nieuwe Waterweg tot aan kleine beken. Dat betekent dat we een enorm gebied hebben waar ze in terecht kunnen. Als ze dat tenminste kunnen bereiken, en er dus geen dijken sluizen of gemalen tussen zitten.

Vandaar dat er nu overal vispassages worden aangelegd: constructies speciaal bedoeld om vissen te laten passeren, zonder de waterveiligheid in gevaar te brengen. Mijn favoriet was de ‘visdeurbel‘ , maar die is gestopt. Nu is er de “slimme vislift”. Deze laat vissen niet alleen passeren, maar filmt en telt ze ook nog.

Helaas zijn niet alle vis passages geschikt voor palingen. Ravon ging eens tellen en kwam uit op het volgende: “Als 100 palingen achtereenvolgens 4 vispassages proberen te passeren, komt er slechts 1 aan op de eindbestemming.”

Om dat te verbeteren is de campagne ‘Power to the paling‘ gestart. Als onderdeel daarvan ontvingen alle waterschappen een analyse waar in hun gebied de moeilijkheden en de mogelijkheden zaten voor de paling.

Aan deze campagne is ook een prijs gekoppeld, die werd gewonnen door waterschap Zuiderzeeland. Met 90% van het water bereikbaar voor de paling!

Maar blijkbaar is het ze nog niet genoeg. Daarom wordt, bij de komende renovatie van het gemaal vissering, gelijk nog een vispassage toegevoegd. Hiermee wordt ook de Noordoostpolder beter bereikbaar voor trekvis, en dus ook voor de paling.

Zuiderzeeland, bedankt!

https://ravon.nl/portals/2/bestanden/publicaties/rapporten/2019.404.pdf