De Noordzee als mislukte oceaan

De Noordzee is een erfenis uit het Krijt, de laatste periode waarin de dinosaurussen op aarde rondliepen. Het supercontinent Pangea was aan het scheuren, en één van die scheuren scheidde Groot Brittannië van Noorwegen. En deze scheur liep vast! Hij liep verder aan de andere kant van de Britse eilanden, waardoor de noordelijke Atlantische Oceaan ontstond.

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41598-018-29638-6/MediaObjects/41598_2018_29638_Fig1_HTML.png

Vanaf het Oligoceen, als de Alpen ontstaan door het opduwen van Afrika, zorgen spanningen in de Europese korst voor nieuwe barsten en scheuren. Deze sluiten aan bij de scheur in het Europese continent die de Rijn zou gaan huisvesten. Deze scheuren heten ook wel slenken: scheuren die zo breed zijn geworden dat het middelste deel naar beneden is gezonken. Deze slenken worden ook wel Graben genoemd.

De ondergrond van het Noordzeegebied wordt dus gedomineerd door graben. Er is de noordwest zuidoost georiënteerde Nederrijn Graben onder de zuidelijke Noordzee en Nederland. Er is de noord-zuid georiënteerde Noordzee Centraal Graben die begint ten noorden van de Nederlandse kust en eindigt in de regio ten oosten van Schotland, en de Viking Graben langs de zuidoostelijke Noorse kust. Tenslotte is er de Terschelling Graben, die grenst aan de Centrale Graben in het westen, net ten noorden van Nederland. Deze graben zijn belangrijk omdat ze ons toegang geven tot de rijkdommen uit eerder periodes: olie en gas.

Maar dat ze niet zijn doorgescheurd betekent dit dat de Noordzee geen oceaan is geworden, maar overstroomd continentaal plat is gebleven. Een vlakte waarop we windmolens bouwen, boorplatforms plaatsen en vis kweken.
De Noordzee is geen oceaan: het is gewoon land. Dat nu toevallig onder water staat.

Maar als we daar nou eens iets aan zouden doen?

https://www.delta.tudelft.nl/article/de-noordzee-indammen-een-goed-plan#

Meer lezen:

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Cenozoic_Rift_System
https://www.nature.com/articles/s41598-018-29638-6
https://www.wikiwand.com/en/Geology_of_the_North_Sea