Leven in nat land? Hoe dan?

https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/scarr_eh_2013/

Hoe woonden we in het oorspronkelijke natte land? Daar wordt de laatste jaren steeds meer over bekend. Er zijn nieuwe vindplaatsen ontdekt, en er zijn de nodige reconstructies gemaakt van hoe mensen daar geleefd zouden hebben.

Star Carr

De bovenste afbeelding is een reconstructie van Star Carr, een vindplaats in Yorkshire uit het mesolithicum. Hieronder een reconstructie van de site op video:

Swifterkamp

Bij de Oostvaardersplassen, bij Lelystad, is een reconstructie gemaakt van een nederzetting uit de steentijd, Dit dorp, Swifterkamp genaamd, heeft een paar hutten uit het Mesoliticum (jagers en verzamelaars na de laatste ijstijd). Ik heb er een paar foto’s gemaakt.

Deze hutten zijn gebruikt als tijdelijk kamp. Om langer in een nat gebied te verblijven heb je een grotere ruimte nodig: om te drogen! Want wie buiten leeft weet dat kou heel vervelend is, maar vocht veel gevaarlijker. Denk aan infecties, aan rot in je spullen, aan onderkoeling,

Archeon

Midden steentijd hut in het Archeon

Het Archeon heeft een hut gemaakt die er al wat leefbaarder uit ziet. Deze hut is gebaseerd op opgravingen bij Bergummermeer. Er kan vuur in worden gemaakt, en er kan worden gedroogd. Het is groter, en heeft dus plek voor voorraden, gereedschappen, en activiteiten. Enige tijd is er daarom gedacht dat op deze plaats de jagers en verzamelaars langer bleven wonen. Later is daar weer twijfel over ontstaan.

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat er in de wetlands vooral werd geoogst. Hogere en drogere kampen dienden als uitvalsbasis, en van daaruit trok men de wetlands in om te vissen, te jagen en te verzamelen.

De wetlands kampen bestonden uit kleine lichte verblijven, die werden gemaakt uit materialen uit de omgeving. Ze werden kort gebruikt en dan weer verlaten om te vergaan. Want wonen in het moeras? Dat was onze voorouders toch te nat.

https://www.observeum.nl/museum/vaste-exposities/archeologisch-steunpunt/

https://www.academia.edu/2350615/Tussen_schijn_en_werkelijkheid_de_opgraving_Bergumermeer_S_64B_als_mijlpaal_van_het_Steentijdonderzoek_in_Nederland

https://swifterkamp.nl