Hoe zit dat met dat veen? Locatie.

Naar aanleiding van het debat over de grondwaterstanden wordt dit kaartje gepubliceerd in het NRC. Het geeft de grove lijn aan van de kustgebieden, rivierenland, hogere zandgronden en de veengronden.

Doordat het probeert eenvoudig te en begrijpelijk te zijn slaat het de plank lichtelijk mis. Het is immers niet moeilijk er gaten in te schieten. Flevoland veen? Hoezo? Vind je er niet veel meer zand en zeeklei?

Nu is er een periode geweest waarin een heel groot deel van ons land begroeit was met veen, namelijk rond 3000 VC. Maar dat bleef niet heel lang zo.

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Paleogeografischekaarten#

Soms werden gebieden overstroomd door de zee, soms door een rivier, Soms werden ze gegeseld door stormen. Soms groeide er veen terug en soms werden er delen ervan weer weggeslagen.

De geologen beschrijven de verschillende combinaties die zo zijn ontstaan als ‘formaties’. Een bepaalde combinatie van bodems, die in tijd ruimte en samenstelling een geheel vormen. Wie wil zien hoe dat eruit ziet (leuk om mee te spelen) kan terecht op de openbare kaarten, waaronder deze: de Geologische kaart Nederland.

voorbeeld formatie uit de geologische kaart

De conclusie die je uit deze kaart kunt trekken is dat er ooit wel heel veel veen te zien was, maar dat dat tegenwoordig wel meevalt. Het is weggespoeld, of uitgegraven, of overdekt met zand en of klei. Zoals het ‘ laagpakket van Walcheren ‘ op de ‘formatie van nieuwkoop” . Oftewel: zeeklei heeft hier ooit het veen bedekt.

Maar als je goed kijkt zie je dat het nog steeds deel uitmaakt van onze bodem. Niet alle veen is weggeslagen of afgevoerd als turf, anders hadden we geen veenweiden. En op veel plekken zijn ‘ veeninclusies” blijven bestaan: plakken veen die nu verborgen liggen, maar er nog steeds zijn. En dus een rol spelen in inklinking en bodemdaling. Dus: ook al is er veel weg en zie je niet alles, veen is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze bodem.

Ten tweede is “veen’ een term geworden om de gehele slappe bodem mee aan te duiden die de neiging heeft om in te klinken. DUS INCLUSIEF KLEI. Ook klei kan uitdrogen en krimpen!

En ziedaar het ‘veen’ van Flevoland: een slappe bodem, bestaande uit relatieve jonge natte zee- en rivierklei, en veen inclusies.

Die als je haar niet wilt kwijtraken inderdaad moet worden natgehouden!

https://www.cob.nl/document/diktekaart-holocene-slappe-lagen-nederland/