Eridanos: moeder van Nederland

Als vadertje Rijn de ene ouder van Nederland is dan is de Eridanos haar moeder.

Deze rivier kwam zo’n 12 miljoen jaar geleden tot leven. Haar vorm is nog terug te zien in de kronkels van de Oostzee.

https://www.stenenzoeken.nl/zwerfstenen/zwerfstenen-van-de-eridanos

Ze voerde materiaal aan uit Scandinavië, Estland, Letland en Litouwen, Polen en Noord-Duitsland. Dat sediment bleef in onze delta achter. Veel van de Nederlandse ondergrond ten noorden van Utrecht is daar rechtstreeks van afkomstig. Bij Hattem en Emmerschans is wit zand van de rivier zelfs aan de oppervlakte te vinden.

https://f.eu1.jwwb.nl/public/w/f/p/temp-zlswcvbigtsxvpdghdyl/jkh1qu/AfzettingenEridanosenRijn-1.jpg
https://www.stenenzoeken.nl/zwerfstenen/zwerfstenen-van-de-eridanos

Toen 700.000 jaar geleden de ijstijden begonnen werd haar loop zo diep uitgeschuurd dat de zee binnendrong en de rivier ophield te bestaan.

Natuurlijk was dat niet het einde van de toevoer van materiaal uit Scandinavie. Voortaan zouden grind, zand klei en stenen in allerlei groottes worden aangevoerd door het ijs!

https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Rivier-onder-de-zee/127

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Late-Cenozoic-Eridanos-delta-system-in-the-Sea-Overeem-Weltje/d58c477a0660dad845214160de8372bf7a3e6c94

https://www.stenenzoeken.nl/zwerfstenen/zwerfstenen-van-de-eridanos