Doggerland (1): de geologie in het kort

De Noordzee is een ondiepe zee, die af en toe droog viel tijdens de vorming van Europa. Hij viel onder andere droog tijdens de ijstijden. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de laatste ijstijd, Weichselien. Deze was 18.00 jaar geleden op zijn hoogtepunt en begon daarna af te lopen. De Noordzee werd daardoor een nat maar rijk gebied dat langzaam volliep met zoet water, en daarna met zeewater.

Een tijdslijn ( met dank aan wikipedia, )

  • 14.000 jg smelten Britse en Scandinavische ijskappen.
  • 13.000 jg is de Britse ijskap gesmolten.
  • 12.900 jg barst de Laacher See vulkaan uit. Een korte periode met kou: het Jonge Dryas.
  • 11.000 jg De temperatuurstijging zet door. Het Noordzeebekken stroomt vol tot aan de Doggerbank.
  • 10.000 jg ontstaan er bossen met den, hazelaar en eik. De zeespiegel stijgt met 70 cm per eeuw.
https://fineartamerica.com/featured/prehistoric-doggerland-region-claus-lunauscience-photo-library.html
  • 9250 jg wordt de Doggerbank een eiland en loopt zowel vanuit het noorden als het zuiden de Noordzee verder onder.
  • ca. 8500 jg ontstaan er wetlandgebieden en is er veenvorming langs de kusten.
  • Engeland en het vasteland raken los van elkaar, op de overgang van het Atlanticum.
  • ca. 6450 v.Chr. loopt in Amerika het Agassizmeer leeg en stijgt hier de zeespiegel. Het Doggereiland wordt kleiner.
  • ca. 6150 v.Chr. worden de kusten door de Storegga-tsunami getroffen.

Die tsunami werd lang onderschat. Maar ondertussen weten we dat deze weliswaar laag was op het moment dat hij onze kust bereikte, maar dat onze kust nog lager was, en vooral heel plat. De tsunami reikte tot in het groene hart, waar sporen zijn gevonden. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van de HSL lijn. Grote hoeveelheden sediment werden omgewoeld en ergens anders neergegooid.

Deze tsunami is waarschijnlijk medebepalend geweest voor wat nu onze kustlijn is. Hij sloot het ontstaan van de Noordzee af. Je zou daarom kunnen zeggen dat hier de geschiedenis van het land Nederland begint.