De “Noordzee” en de ijstijden: waarom Nederland en de Noordzee dalen

Wie naar de geschiedenis van de Noordzee kijkt ziet steeds meer dat het eigenlijk een deel van ons continent is, dat af en toe onder water staat. Feitelijk is het logischer dat wat nu Noordzee is Doggerland te noemen, omdat het langer land is geweest dan water.

Dat gold zeker tijdens de ijstijden toen een groot deel van het water opgesloten was in de ijskappen. Maar er was nog een reden waarom de “Noordzee” toen droog lag. De zware ijskappen duwden ScandinaviĆ« naar beneden, en de omgeving rond de ijskappen omhoog. Het effect is te vergelijken met wat je ziet op een waterbed. De vergelijking gaat ook geologisch op: het ‘water’ is alleen de vloeibare mantel onder de aardkorst. Dat verschijnsel heet ‘Postglaciale opheffing’, oftewel Postglacial Rebound.

File:PGR Paulson2007 Rate of Lithospheric Uplift due to post-glacial rebound.png

Op bovenstaande kaart die de huidige situatie weergeeft kun je zien dat we nu weer naar beneden gaan. Zo’n 4 millimeter per jaar. Dat lijkt niet veel, maar zoals bij veel geologische verschijnselen telt het op de langere termijn wel op. En als we een beeld proberen te krijgen van onze situatie moet dit zeker worden meegewogen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Postglaciale_opheffing