De grond onder onze voeten: de basis van ons verhaal

Het boek wat ik er vandaag bij pakte heb ik al geruime tijd. Het is het ANWB Geologieboek Nederland. Het laat zien, na een korte introductie van een paar begrippen, hoe complex en hoe boeiend de grond onder onze voeten is. Die ondergrond is heel bepalend voor wat het water doet in ons land en voor wat wij met het water kunnen doen. .

Onze bodem is daarmee heel bepalend geweest voor onze geschiedenis. Water maakte al heel vroeg in onze geschiedenis vervoer mogelijk. Zand en klei zorgden voor een beweeglijk landschap dat we onder controle moesten krijgen als we ons wilden vestigen. Veen heeft de gouden eeuw mogelijk gemaakt. Steenkool en aardgas hebben onze economie een boost gegeven.

Tot op de dag van vandaag bepaalt onze geologie wat er kan en niet kan in Nederland. Ook al vergeten we dat wel eens: zie het station Kampen Zuid dat niet kon worden gebruikt omdat de bodem daar te slap is!