Biobouwers: als de natuur aan het land bouwt

Biobouwers zijn een fascinerend fenomeen. Het zijn de levende bouwers aan ons land. In de Waddenzee bedoelen we hiermee de planten en dieren die slib verzamelen, riffen bouwen, en zand vastleggen zoals kokerwormen, oesters en mosselen, Het zijn de bouwers van kwelders en zandbanken.

De Waddenvereniging schreeef daarover: “De dynamiek van zand en slik verandert op de plekken waar de biobouwers groeien, waardoor er plaatselijk een rijker ecosysteem ontstaat. Vanuit de wetenschappelijke archieven weten we dat de Nederlandse Waddenzee in het verleden veel meer van dit soort subsystemen kende.”

De eerste poging om deze processen te begrijpen was het project ‘waddensleutels’. Dit project bestond uit experimentele plots, één in de stroming en de andere meer beschut. Op deze plots werden mosselen en kokerwormen geplaatst.

Al na drie maanden was er dubbel zoveel slib vastgelegd als anders. En er waren er andere soorten op de plots afgekomen: zeepokken, strandkrabben, vlokreeftjes en mosselzaad. De biodiversiteit was spectaculair gestegen. Hieruit bleken twee dingen: dat de dynamiek van de waddenzee nog intact is, en opbloeit zodra ze de kans krijgt. En dat we in de epifauna van de waddenzee sterke partners hebben als het gaat om het bouwen aan en veilig houden van onze kust. Want de snelheid van deze processen mag niet hoog zijn, als ze wijdverbreid worden en continue doorlopen kunnen ze een echte bijdrage leveren aan onze verdediging tegen de zeespiegelstijging.

Momenteel is met deze resultaten het project ‘Waddenmozaiek’ gestart. Hier wordt ook gewerkt met het fenomeen zeegras. Meer lezen? Kijk hier.

https://www.waddenvereniging.nl/wadweten/8189-de-architectuur-van-de-biobouwers.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022098115000027?via%3Dihub

https://edepot.wur.nl/382224