Bio-bouwers – de noodzaak van het zeegras

Zeegras is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse delta. Net als gewoon gras heeft het stevige wortels, zaait het zichzelf uit en vormt het zo grote velden. Deze uitgebreide velden zijn nog steeds intact in de Duitse en Deense wadden. Na een periode van afname door vervuiling en ziekte lijken ze nu weer te herstellen. In Nederland zijn ze na de aanleg van de Afsluitdijk verdwenen.

Zeegras heeft veel belangrijke ecologische functies. Zo is het belangrijk als schuilplaats voor kleinere dieren. Waar zeegras groeit worden veel meer dieren en andere planten gevonden dan op de kale bodem.

Diverse functies van het zeegras
https://blog.wcs.org/photo/2021/11/01/the-importance-of-seagrass/


Tenslotte is zeegras cruciaal voor de voortplanting van vissen. Als we in de Noordzee en de Waddenzee willen blijven vissen dan moeten we de ecologische basis van de visstand herstellen. En daarvan is zeegras een belangrijk onderdeel.

Daarnaast is zeegras een belangrijk onderdeel van onze klimaatstrategie. Het is bestand tegen hogere temperaturen. Het legt co2 vast. En het bevordert aanslibbing waardoor de Waddenzee de stijging van de zeespiegel kan bijhouden.

Rijkswaterstaat wil daarom zeegras terugbrengen in de Nederlandse Waddenzee. Daarvoor wordt samengewerkt met The Field Work Company. Zij hebben een methode ontwikkeld om zeegraszaden zo vast te leggen met kit dat ze kunnen ontkiemen en wortelen voordat ze wegspoelen.

Zeegras project bij Schiermonnikoog. Screenshot van de kaart verspreiding van zeegras

De zeegrasbedden zijn kwetsbaar voor vervuiling en verstoring. Dat betekent dat bijvoorbeeld het vissen op garnalen, waarvoor netten over de bodem worden gesleept, de ontwikkeling kan storen. Deze activiteiten zullen dus moeten worden beperkt.
Om die reden reageren vissers argwanend op deze projecten. Toch is het ook in hun belang dat ze ecologie van de Waddenzee hersteld wordt, zodat we ervan kunnen blijven oogsten zonder het te vernietigen.

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/indicatoren-voor-waterkwaliteit/zeegras/verspreiding-van-zeegras

https://www.researchgate.net/publication/286316149_Seagrasses_Fish_and_Fisheries

https://www.nu.nl/binnenland/6189447/700000-zaden-moeten-zorgen-voor-zeegras-in-de-waddenzee.html

https://qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/seagrass#subsection_2