Amsterdamse boeren [boek]


Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen / Chris de Bont ; redactie: Petra van Dam en Marleen Boeve

Dit boek beschrijft hoe het land tussen de duinen en het Gooi stapje voor stapje is ontgonnen door de boeren. Beetje bij beetje wordt het moeras bedwongen door sloten en vaarten te graven, het moeras zo af te wateren en begaanbaar te maken. De dorpen bewegen soms met de ontginningen mee. En soms niet: wist je dat veel steden en dorpen het oude ontginningspatroon nog tonen in hun straten? Dat de beroemde negen straatjes in Amsterdam oude afwateringssloten zijn? Wist je dat de Amstel voor een behoorlijk deel is gegraven en niet natuurlijk is ontstaan? Dit hele verhaal is zichtbaar in de atlas: vooral als je kijkt in de exemplaren uit de negentiende eeuw.

Dit is een echt geschiedenis boek: veel details, veel aandacht voor de historische discussie. Voor wie er de tijd voor neemt wordt het boek steeds interessanter naarmat je er verder in doordringt.

BASE__COVER-OF